!--- ---> قناری اراک

قناری اراک

 
مشخصات قناری مورد پسند در ایران ( قناری رسمی )

  • تنه کشیده و باریک با طول مناسب
  • طول مناسب دم
  • پاهای بلند
  • پرهای صاف
  • کله کوچک ودارای گردن نمایان
  • بال چسبیده به تنه با طول مناسب
  • زاویه ایست بین 45 تا 60 درجه
  • عدم برآمدگی در ناحیه سینه پرنده
  • نداشتن ابرو

با تشکر از اقای خسروانی

 

موفق باشید

good time


 
BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing